Актуално разписание на фирмите, извършващи пътнически превоз на територията на община Елин Пелин от 01.02.2022 г. Разписанията са предоставени от транспортните компании, извършващи превози – Консорциум „НОВАТРАНС“ ДЗЗД („Топтранс“ ООД, „БК Транс“ ООД и „Либърти АП“ ООД).

Контакти за директна връзка с превозвачите:

  • „НОВАТРАНС“ ДЗЗД  („Топтранс“ ООД и „БК Транс“ ООД)
    Телефон за сигнали: 0725 66 106, 0879 489 934
  • „Либърти АП“ ООД  E-mail: libertylines@abv.bg

ПОДРОБНО РАЗПИСАНИЕ за всички направления:

РАЗПИСАНИЯ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ: