печатница

гр. София- 1000,р-н Оборище, ул. ,,Московска“ № 21Б, ет. 3

с. Равно поле- 2129, Индустриална зона

Бойчо Бонев- Управител

Александър Александров- Управител

тел. 0888/ 53 39 22, 0888/ 80 12 27

факс:02/858 08 16

betprint@gmail.com

Адрес

Нашият адрес:

с. Равно поле, Индустриална зона

GPS:

42.657390978326, 23.526634335518

Телефон:
Имейл: