отглеждане на плодове и зеленчуци;

гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ № 29;

Лиляна Богданова Танева- Представител;

Радостина Божидарова Спасова- Представител;

тел./ факс: 0725/60395

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ № 29

GPS:

42.66237890586595, 23.59471952915169

Телефон: