Централно управление „В и К“ – София област
Адрес: гр. София, бул. „Рожен“ №15
тел. 02/ 9049041; 0876/ 423245
Денонощен телефон: 02 813 00 66.

Техническия район на „В и К“, София област
Адрес: гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ №30
Ръководител на района – Мильо Богданов
тел. 0725/ 66202

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ № 30

GPS:

42.662490523128, 23.594815322986

Телефон: