Дейност: разпределение на природен газ на територията на Община Елин Пелин, изграждане и експлоатация на газови системи и мрежи, експлоатация на газови и нафтови котли, отоплителни инсталации, експлоатация на електрически инсталации и съоръжения, инкасаторска дейност, експлоатация на нови питейни водопроводи

гр. Елин Пелин, бул. “София” №13, ет. 4

тел./факс: 0725 / 60215

gass_elinpelin@abv.bg

Иван Кокалов- Управител

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. “София” №13

GPS:

42.6706512876, 23.600100739302

Телефон: