„ГЕОЕТА“ ЕООД е геодезическа фирма в гр. Елин Пелин, която извършва целия набор от геодезически услуги за своите клиенти.

  • Геодезическо заснемане на имот, на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти,
  • Създаване на проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта,
  • Вертикално планиране и проектиране на обекти,
  • Трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти,
  • Извършва и различни GPS измервания.

Геодезически услуги на ГЕОЕТА ЕООД
Данни за контакт:

  • Управител: инж. Асен Иванов
  • Адрес: гр. Елин Пелин, бул. „София“ №5
  • Телефон: +359 878 808 819
  • Електронен адресgeoeta@mail.bg

 

Работно време

Понеделник

09:00 - 18:00 ч.

Вторник

09:00 - 18:00 ч.

Сряда

09:00 - 18:00 ч.

Четвъртък

09:00 - 18:00 ч.

Петък

09:00 - 18:00 ч.

Събота

Почивен ден

Неделя

Почивен ден