строителство;

гр. Елин, Пелин, ул. ,, Св.Николай Чудотворец“ №  2, ет.3;

Стефан Бозев – Управител;

0725/60123, 0888/ 931142;

stefanbozev@abv.bg

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин, Пелин, ул. ,, Св.Николай Чудотворец“ № 2, ет.3

GPS:

42.670022664136, 23.601628899574

Телефон:
Имейл: