търговия на дребно с хранителни стоки и стоки за бита;

гр. Елин Пелин, ул. „Детелина“ № 4;

Георги Кръстев- Управител;

тел. 0725/ 52 83

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, ул. „Детелина“ № 4

GPS:

42.667026122431, 23.599075436592

Телефон: