търговия на дребно с хранителни стоки;
с. (гара) Елин Пелин – 2109, ул. „Лесновска“ № 62;
Пламен Вътов- Управител;
тел. 0725/61 842, 0888/060488

Адрес

Нашият адрес:

с. (гара) Елин Пелин - 2109, ул. „Лесновска“ № 62

GPS:

42.629168559668, 23.588953486013

Телефон: