организиране на хазартни игри с игрални автомати

Казино /зад Автогарата/, гр. Елин Пелин

гр. София – 1574, ж.к. „Христо Смирненски“, Търговски комплекс, офис № 8

Пламен Петков- Управител

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин

GPS:

42.67236086794318, 23.597046717885632