инвестиционна, търговска и строителна дейност;

гр. София – 1000, р- н Средец, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9;

гр. Елин Пелин, бул. „Новоселци“ № 174 / СИЛА /;

Емилия Грозданова Шаркова- Управител;

тел. 02/8053100;

факс: 02/ 80 53 101

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. „Новоселци“ № 174

GPS:

42.6736109425676, 23.607763676212357

Телефон: