покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид;

гр. Велико Търново – 5000, ул. „Ангел Кънчев“ № 3;

магазин № 7- гр. Елин Пелин, ул. „Климент Охридски“;

Мариана Бизерова- Управител;

Нина Атанасова- Управител

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, ул. „Климент Охридски“

GPS:

42.6716257131916, 23.599923351116217