строителство и ремонти в страната и чужбина, производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки и услуги в страната и чужбина, транспортни услуги

Стопански двор в с. Нови хан

гр. София – 1415, р-н Драгалевци, ул. „Витошка Зорница“ № 3

Елица Маринова Тодорова- Управител

тел. 0888/ 525 477

Адрес

Нашият адрес:

с.Нови хан

GPS:

42.608065654156796, 23.588309049606664

Телефон: