Общинско предприятие за управление на горите и добив на дърва.

Адрес: гр. Елин Пелин, бул. София №13, ет. 5, офис 14

тел/факс: 0725/600 78

моб. тел: 0875 167 000

e-mail: obshtinski_gori@mail.bg, obshtinski_gori@abv.bg

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. “София” №13

GPS:

42.670625055004, 23.600213675738

Телефон: