Добив на дърва

гр. Елин Пелин, бул. София №13, ет. 5, офис 14

тел/факс: 0725/600 78

0875 167 000

obshtinski_gori@mail.bg

obshtinski_gori@abv.bg

инж. Филип Зайков- Управител

GSM: 0878 887 602

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. “София” №13

GPS:

42.670625055004, 23.600213675738

Телефон: