строителство и строително-инженерна дейност, мениджмънт, ремонт и поддръжка на недвижими имоти, търговия с недвижими имоти и строителни материали

гр. София – 1142, р-н Средец, бул. „В. Левски“ № 41

Кристиян Конов Христов- Управител

тел. 02/ 980 44 31

Производствен обект, с. Равно поле / бивш Керамикс /

Адрес

Нашият адрес:

с. Равно поле, Индустриална зона

GPS:

42.657387126332, 23.526926839732

Телефон: