търговия на едро със зърнени култури;

гр. Варна – 9000, р-н Одесос, ул. „Съборни“ № 11, ет. 3;

с. (гара) Елин Пелин, ул. „Витоша“ № 1 / Малцова фабрика /;

Красимир Стефанов Ботушаров- Управител;

тел. 052/ 655 570

 

 

Адрес

Нашият адрес:

с. (гара) Елин Пелин, ул. „Витоша“ № 1

GPS:

42.62771611903048, 23.580793499946594

Телефон: