изграждане на складови и логистични бази, строителство, покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти

гр. София – 1164, р-н Лозенец, ул. „Малуша“ № 5

Димитър Ангелов- Директор

с. Равно поле, Верила

Адрес

Нашият адрес:

с.Равно поле, спирка Верила

GPS:

42.65720358610608, 23.526591420173645