даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

гр. София- 1202, р-н Сердика, бул. ,, Мария Луиза“ № 127, ет. 3

Станислав Станев- Управител

тел.: 0888/ 52 43 94

stalkom_l@abv.bg

Мелницата и гаражи, с. Лесново

Адрес

Нашият адрес:

Мелницата и гаражи, с. Лесново

GPS:

42.64913481086484, 23.62929101664008

Телефон:
Имейл: