външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
Склад – с. (гара) Елин Пелин, ул. „Теменуга“ №1;
гр. София- 1113, р-н Изгрев, ул. ,, Атанас Далчев“ №3, бл. 93, вх. Б, ет. 3, ап. 26;
тел.: 02/ 9549909;
факс: 02/ 9526517;
Васил Нинов Дилов- Управител;
stivamax@abv.bg

Адрес

Нашият адрес:

с. (гара) Елин Пелин, ул. „Теменуга“ №1

GPS:

42.632291736969, 23.583790290501

Телефон:
Имейл: