гр. София – 1000, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2

Бедо Бохос Доганян- Председател на УС и Изпълнителен директор

тел. 02/ 9333 555 , 02/ 93 33 567

toplivo@toplivo.net

Склад– гр. Елин Пелин, ул. „Климент Охридски“ № 199

Иво Николов- Началник

тел. 0725/ 66 248, 0887 335 126

elinpelin@toplivo.net

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, ул. „Климент Охридски“ № 199

GPS:

42.672928155711, 23.600431466494

Телефон:
Имейл: