складове и административна сграда;

гр. Елин Пелин, бул. „България“ № 40;

гр. София- 1606, бул. „Генерал Тотлебен“ № 8- Централно управление;

г- жа Анна Аспарухова- Председател на УС и Изпълнителен директор;

тел. 02/ 464 11 71, 0700 40 400;

dbank@dbank.bg

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. „България“ № 40

GPS:

42.662552918806306, 23.592573761940002

Телефон:
Имейл: