изкупуване и търговия с вторични суровини;

гр. Елин Пелин, местност ,, Азмаците“;

гр. София – 1000, р-н Слатина, ул. „Виница“ № 4, ет. 1, ап. 1;

Светослав Стоименов- Управител;

тел. 0887/ 31 28 60

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, местност ,, Азмаците“

GPS:

42.659570604243406, 23.59491264820099

Телефон: