търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца и мазнини;

гр. София – 1404, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ет. 3, офис № 12;

гр. Елин Пелин, местност ,, Азмаците“;

Ина Петрова Йорданова- Управител;

тел.  02/9580020

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, местност ,, Азмаците“

GPS:

42.65998087822457, 23.593796849250793

Телефон: