производство на помпи и компресори;

гр. Елин Пелин- 2100, бул. ,, Новоселци“ № 4А;

Сабина Хени- Управител;

тел.: 0721/ 61 060;

факс: 0721/ 61 061;

info-bg@haeny.com

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. ,, Новоселци“ № 4А

GPS:

42.66132717408153, 23.596277923827074

Телефон:
Имейл: