Офис- гр. Елин Пелин, ул. „Стоян Михайловски“ № 4

гр. София-  1784, бул. „Цариградско шосе” № 159

Петър Холаковски – Председател  на Управителния Съвет

тел. 0700 10 010

факс: 02/ 8959 667

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, ул. „Стоян Михайловски“ № 4

GPS:

42.67057605494363, 23.598732113838196

Телефон: