търговия;

гр. Елин Пелин- 2100, ул. ,, Детелина“ № 15;

жилищна сграда- гр. Елин Пелин, ул. „Стефан Караджа“ № 8;

Светлана Постолова- Управител

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин- 2100, ул. ,, Детелина“ № 15

GPS:

42.66747255678854, 23.597442793728874