Изграждане на търговски и логистични паркове

Адрес

Нашият адрес:

гр. София- 1528, р-н Искър, ул. ,, Искърско Шосе“ № 7,търговски център ,,Европа“, сграда 1, етаж 1

GPS:

42.621973, 23.55253

Телефон:
Имейл: