Проектиране, производство и монтаж на промишлени и инфраструктурни конструкции от сглобяем стоманобетон

Адрес

Нашият адрес:

Централен офис:гр. София- 1124, ж.к. Яворов, ул. "Светослав Тертер" № 12; Завод за сглобяеми стоманобетонови елементи- с. Равно полe- 2129

GPS:

42.652087, 23.523743