Производство на плочести материали от дървесина

Адрес

Нашият адрес:

Търговски офис: с. Равно поле- 2129, Складова база Верила; Централен офис: гр. Бургас- 8000, Северозападна Промишлена Зона

GPS:

42.640782, 23.526858

Имейл: