Печатница

Адрес

Нашият адрес:

Производствена база- с. Равно поле- 2129, Индустриална зона; гр. София, р-н Средец, ул. ,,Кузман Шапкарев“ № 4, ет.3

GPS:

42.661038, 23.526926