Специализирана хирургическа болница

Адрес

Нашият адрес:

с. Доганово, ул. "Първа" № 32

GPS:

42.633256, 23.686699