Средно училище „Васил Левски“ гр. Елин Пелин. Директор на учебното заведение е Мариета Христова.

Висококвалифицираните преподаватели на СУ „Васил Левски“ имат високи изисквания към качеството на обучение, работят с ученици и родители в дух на сътрудничество и спазват установените ред, традиции и добра организация в учебния процес.

  • Адрес: гр. Елин Пелин, бул. Витоша №3
  • Тел. за контакти: 0725 60236  
  • Факс: 0725 60239  
  • E-mail: elin_pelin_sou@abv.bg
  • Сайт: https://sou-elinpelin.com/

СУ
Сградата на училището
Средно училище

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, бул. Витоша №3

GPS:

42.665463, 23.598367

Имейл:
Свържете се с нас