международен автомобилен транспорт и товарни превози
с. (гара) Елин Пелин, ул. „Искър“ №3
Младен Василев Лалев- Управител
тел. 0725/ 60540, 0878/ 344241, 0894/ 651033
факс: 0725/ 60540
elvis_72@abv.bg