търговия;

Кафе – аперитив- гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 10;

гара Елин Пелин, ул. „Граничар“ № 26;

Емил Ракин- Управител;

тел. 0889/ 98 43 21

Адрес

Нашият адрес:

гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 10

Телефон: