Бистро и хранителни стоки- с. Гара Елин Пелин, ул. „Керамик“ № 1;
с. (гара) Елин Пелин, ул. „Средна гора“, вх. А, ет. 2, ап. 4;
Павлина Андреева- Управител

Адрес

Нашият адрес:

с. Гара Елин Пелин, ул. „Керамик“ № 1

GPS:

42.623471682133, 23.583604454994