превоз на пътници и товари, транспортна дейност, спедиторска дейност, външна и вътрешна търговия,  преводаческа дейност, копирни услуги

гр. София, р- н Средец, ул. „Ангел Кънчев“ № 13, партерно помещение

Склад в Стопански двор, с. Лесново

Мартин Матев- Управител

Адрес

Нашият адрес:

Склад в Стопански двор, с. Лесново

GPS:

42.64909192058241, 23.62980282306671