вътрешно и външнотърговска дейност;

гр. София- 1616, р-н Витоша,ул. ,,Бойна Слава“ № 3;

Георги Пасков- Управител;

тел. 02/971 80 05;

Склад за лекарствени продукти, с. Равно поле

Адрес

Нашият адрес:

с.Равно поле, Индустриална зона

GPS:

42.657881793185, 23.527609627925

Телефон: