Оборудване за паркове и градини, поцинковани изделия за улично осветление, обзавеждане за офисни, архивни и производствени помещения, обзавеждане за медицински заведения, оборудване за стадиони и спортни съоръжения

Адрес

Нашият адрес:

гр. София 1000, р-н Триадица, бул.Княз Борис І № 104 с.Равно поле- 2129, Промишлена зона 1, Централен офис и склад

GPS:

42.659838, 23.528608

Имейл: