Закупуване и продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти; строителство, изграждане на сгради, ремонтни дейности, посредничество и търговско представителство /без процесуално представителство/ на местни и чуждестранни лица, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Адрес

Нашият адрес:

гр. София – 1303, р-н Възраждане, ул. "Одрин" № 105,

GPS:

42.6726629, 23.5934686