Производството и продажбата на месо

Адрес

Нашият адрес:

Кетаринг ( заведение за хранене) с.Мусачево, местност "Могила- П"; гр.София- 1387, р-н Връбница, СПЗ Модерно предградие, ул. "Георги Караславов" №12

GPS:

42.68217, 23.57076