Логистичен център, за нуждите на „Унивег България“ ЕООД, предлага различни услуги от разпределение до дългосрочно съхранение на хранителни продукти, като осигурява оптимална логистика и доставки до широка база от клиенти: от търговци на дребно до заведения за бързо хранене

Адрес

Нашият адрес:

гр. София- 1839, р-н Кремиковци, ул. ,,Челопешко шосе“ № 36

GPS:

42.682241865223, 23.571065497213