Инвестиране в проектирането и строителството на къщи за гости, управление и поддържане на къщи за гости, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, мениджмънт и маркетинг, туристически, рекламни, и други услуги

Адрес

Нашият адрес:

гр. София- 1680, ул. "Лъвски рид" № 10 6; с. Равно поле- 2129, кв. 51Б - ІІІ

GPS:

42.660962, 23.5288943

Телефон:
Имейл: