Категория: една звезда, Капацитет на закрито: 40, Капацитет на открито: 45