Категория: една звезда, Капацитет на закрито: 12

Адрес

Нашият адрес:

ул. "Първа"№27

GPS:

42.6486, 23.634188