Дистрибутор на продукти в областта на козметиката, хранителните и нехранителни продукти, електрически уреди, фармацевтични продукти, играчки, текстил, цигари, моторни масла.

Адрес:
Логистична база
с. гара Елин Пелин, ул. „Керамик“ №1

За контакти:
Павел Павурджиев, тел. 0886 066 186,
E-mail: pavel.pavurdzhiev@orbico.com

Адрес

Нашият адрес:

с. гара Елин Пелин, ул. Керамик №1

GPS:

42.6282864, 23.5836742

Телефон: