Придобиване, разработване и търговия със земи, изграждане, развитие и управление на недвижими имоти, консултации в областта на проектирането, строителството, земеделието и търговията с недвижими имоти

Адрес

Нашият адрес:

гр. София- 1000, р-н Средец, ул. "Славянска" № 5, вх.1, ет.3

GPS:

42.618856, 23.5886993

Имейл: